HAYORTYATS OR ՀԱՅՈՐԴԵԱՑ ՕՐ

September 5, 2016

Վերամուտ՝ Շաբաթ, 17 Սեպտեմբեր 2016: Երթեւեկի դիւրութիւն՝ Մոնթրէալի եւ Լաւալի շրջաններուն համար: Արձանագրութեան համար՝ հեռաձայնեցէք ՀԲԸՄ Կեդրոն 514-748-2428 կամ Տիկ. Սիլվա Մ’անկասարեանին 514-778-9479: Flyer 2016-17 (English-email)